-
Välkommen!
 
ALMA EKONOMI i Vallentuna är den personliga och lilla redovisningsbyrån där Ditt företag sätts i fokus.
Tillsammans med dig som kund skapas en skräddarsydd lösning
med ett nära samarbete där du känner förtroende
och trygghet.
 
ALMA EKONOMI har sedan starten 2004 hjälpt mindre och medelstora företag med redovisning och ekonomirutiner, löpande bokföring,
fakturering, upprättande av bokslut, bolagsdeklaration med mera.
Våra kunder finns inom alla olika företagsformer
och vi samarbetar dessutom med andra redovisningsbyråer och har kontakt med flertalet
revisionsföretag och auktoriserade revisorer.

ALMA EKONOMI är medlem i SRF, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. Redovisningskonsulten är auktoriserad genom SRF, Sveriges redovisningskonsulters Förbund – den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön.
 
ALMA EKONOMI arbetar i enlighet med REKO, Svensk standard för redovisningstjänster.
Detta är ett absolut krav för att kunna säkerställa en hög kvalitet i våra redovisningstjänster.
I samband med Ditt bokslut lämnar vi en bokslutsrapport som kan vara till nytta hos banker och andra intressenter.
Som kund kan Du känna trygghet i de finansiella rapporterna.
För att garantera kvaliteten i våra tjänster utför vår branschorganisation löpande kvalitetskontroller av vårt arbete.
Vi genomgår också fortlöpande utbildningar i enlighet med de krav som vår branschorganisation ställer.

 
 
ALMA Ekonomi
Vargmötesvägen 4
186 30 Vallentuna
Tfn: 0703-62 74 80
 

Site Builder drivs av  Vistaprint